TJØNNEBERGET

                                                            KYSTFORT

 

Tjønneberget på Hvasser ble brukt av tyskerne, oppsatt med en lyskaster og litt senere en radar. Etter krigen overtok det norske forsvaret og bygde ut stasjon med nyere radarutstyr.I dag har Kystverket en fjernstyrt radar der ute

Høsten 1942 ble stasjonen på Tjønneberget påbegynt. Russiske krigsfanger startet med å lage stillinger for en 150cm lyskaster for å hjelpe fortet på Torås MKB 4/501 (HOLA) med avstandsbestemmelser til målet slik at kanonene der kunne stilles inn riktig. Slike lyskastere ble også brukt for å rapportere granatnedslag mot målet, og korrigering av kanonene. Noen bunkere ble også bygget for å beskytte soldatene, ammunisjons depot, og en bunker for strømaggregatet som ga strøm til den store lyskasteren.

Området ble gjerdet inn og det ble lagt ut miner og piggtrådsperringer. Flere nærstridsstillinger ble også bygget ut for å sikre området mot inntrengere både fra landsiden og sjøsiden.

Dette støttepunktet ble bestykket med to Madsen 20mm Mitraljøser, samt en Bofors 76mm kanon i egen stillinger.

I 1944 (noen kilder mener 1942) ble det satt opp en FuMo 2 Seetakt. Calais B. Denne radaren besto av en rektangulær ramme med mange dipoler. Nøyaktigheten var 0,5 grader, og utgangseffekten på 20Kw. Radaren rapporterte til Seekommandanten  (OZ) i Horten der informasjonen fra flere radarer ble samlet og bearbeidet

På det meste var det 30/40 soldater stasjonert på Tjønneberget. 

 

Etter krigen overtok det norske forsvaret stasjonen på Tjønneberget og erstatte FuMo 2 radaren som allerede var umoderne i 1945, med en AMES 14 radar (1953) i samme stilling. I slutten av 60-årene ble denne byttet ut med en ARGOS 800-2. En stor radar som på gode dager kunne se fly over Danmark. SSTN Hvasser som stasjonen hette, var operativ til slutten av 90-årene.

 

I 2007 kjøpte Tjøme kommune det 60 mål store området av forsvaret for 950 000,- for å åpne det opp som et naturområde for alle. Det gjenstår å se hva som blir gjort med fortsområde og alle stillingene der.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startsiden

 

 

Lat/Lon

59.068

10,2433

UTM32

582164

6548491